DEMOLAB

Associació per a la recerca, l'innovació educativa - tecnològica-sostenible i per a la difusió de les tenologies de fabricació digital i el consum responsable.